variátorySkladování, uvedení do provozu, údržba

Lamelové řetězy

V tabulce jsou lamelové řetězy přiřazeny k příslušné velikosti variátoru a danému regulačnímu rozsahu. V typovém označení řetězu určuje první číslo základní velikost řetězu, následující dvojčíslí počet článků. Při objednávání náhradních řetězů pro variátory je nutné uvést typové označení variátoru, které je na orientačním štítku. Tyto lamelové řetězy Ize použít i k některým variátorům jiných výrobců. Při objednávání řetězů k těmto variátorům je třeba uvést typ a regulační rozsah variátoru (např. AB 2 x 1:3).

Automatické dopínání řetězů

Je zvláštním příslušenstvím variátoru, které samočinně, bez zásahu obsluhy, udržuje předepsané napnutí lamelového řetězu v mezích předepsaných hodnot po dobu životnosti řetězu.

Variátorové řetězy provedení „L" budou postupně nahrazovat variátorové řetězy provedení „V" a „VZ". Porovnávací tabulka variátorových lamelových řetězů provedení „V" a „VZ" s provedením „L".

Lamelové řetězy

V, VZ

L

V 025 A L 030
V 026 A L 031
VZ 225 A L 231
VZ 226 A L 232
VZ 229 A L 236
VZ 326 A L 329
VZ 327 A L 330
VZ 333 A L 337
VZ 334 A L 338
VZ 335 A L 339
VZ 433 A L 436
VZ 434 A L 437
VZ 539 A L 543
VZ 540 A L 544
VZ 541 A L 545
VZ 636 A L 640
VZ 637 A L 641
VZ 638 A L 642


Výměna řetězu

Převod ve variátoru se nastaví na poměr 1:1. Povolí se šroub 5 a pojišŤovacím kotoučem 3 se pootáčí tak dlouho, až se řetěz dostatečně uvolní. Vyjme se uzavírací čep, ke starému řetězu se připojí nový a vytahováním starého řetězu se vtáhne do variátoru řetěz nový. Odpojí se starý řetěz a uzavíracím čepem se nový řetěz spojí. Uvolní se tažné pružiny 1, 1' vyjmutím z otvorů v dorazových pákách 2, 2' a tyto se posunou proti směru tažných pružin 1, 1' až na doraz do výchozí polohy. Potom se pootáčí pojišťovacím kotoučem 3 tak dlouho, až dorazové páky 2, 2' mají pohyb 2-3 mm. Současně s pootáčením pojišťovacího kotouče 3 je třeba volně protáčet variátorem, aby se dosáhlo správného uložení řetězu mezi kotouči. Pojišťovací kotouč 3 se zajistí šroubem 5 proti pootočení, tažné pružiny 1, 1' se zavěsí do otvorů pák 2, 2' a variátor je připraven k provozu.

Uvedení variátoru s automatickým dopínáním do provozu

Variátory s automatickým dopínáním jsou dodávány zákazníkům po předběžném vyzkoušení a záběhu, takže jsou po naplnění olejem schopné provozu. Dojde-li z nějakého důvodu k zásahu do mechanismu variátoru, je nutno před jeho uvedením do provozu překontrolovat, zda jsou pružiny 1, 1' zavěšeny a zda jsou páky 2, 2' ve výchozí poloze. Automatické dopínání může být na požadavek majitele zamontováno i do variátorů dříve vyrobených.

Mazání variátoru

Zákazník obdrží variátor včetně přídavných zařízení bez olejové náplně. Do variátorů - ležatých i stojatých - se nalévá olej otvorem odvzdušňovacího šroubu na hlavním víku. Potřebné množství oleje je uvedeno na orientačním štítku variátoru. K plnění variátorů i přídavných zařízení se používají oleje uvedené v tabulce, nebo oleje odpovídající jim jakostí a viskozitou v závislosti na teplotě okolí.

Tabulka doporučených olejů
Teplota prostředí Druh oleje Viskozita
do 35 °C OT-K8 min 11 mm2s-1 pri 100 °C
max 76 mm2s-1 při 50 °C
nad 35 °C OT-K12 min 15 mm2s-1 pri 100 °C
max 114 mm2s-1 při 50 °C
nad 45 °C OT-K18 min 19 mm2s-1 pri 100 °C
max 175 mm2s-1 při 50 °C

Výměna oleje

První výměnu oleje je nutno provádět po prvních 500 provozních hodinách, pak vždy po každých 1000 provozních hodinách. Použitý olej je nutno vypouštět teplý. K odstranění nečistot je nutno používat pouze vyplachovací olej, v žádném případě nelze používat petrolej nebo jiné prostředky. Záruka výrobce platí jen tehdy, bylo-li k plnění variátoru použito doporučeného oleje nebo rovnocenné náhrady.

Rozměrové nákresy | nahoru | Objednávka