variátoryTypové označení

Tabulka je určena pro přesné stanovení typového čísla. Vlastní variátor je určen pěti čísly, k němu příslušná regulace dalším dvoučíslím, a jde-li o kombinaci variátoru s převodovou skříní, pak je tato vyjádřena podle stavby a velikostí spolu se spojkou dalším dvoučíslím. V tabulce jsou provedení různých poloh variátorů. Pokud to podmínky dovolují, je nejlepší dát přednost dvěma základním polohám - ležaté s patkami nebo stojaté s patkami. U stojatých poloh se regulační šroub umisťuje pokud možno nahoru. Při zabudování do strojů je nutné, aby byl variátor umístěn pro přístupnost a kontrolu na vnějšku. Na přírubu lze přichycovat pouze bez předlohy.

schema1x1.gif

a) Typ: VA - variátor

b) Velikost:

kód 0 1 2 3 4 5 6
přenášený výkony [kW] 0,85 1,7 3,4 5,6 8,7 14,8 21

c) Regulační rozsah:

kód 0 1 2
regulační rozsah 1:3 1:4,5 1:6

d) Dopínání řetězu:
Písmeno "B" za druhou číslicí udává, že variátor je opatřen automatickým beztřmenovým dopínáním.

e) Provedení vstupu:

kód 1 2 3 4 5
předloha prostý s jednoduchou před. s dvojitou před. s trojitou před. s planetovou před.
kód 6 7 8 9
předloha s přesouvatelnou
předlohou
s předlohou
s kuželovými koly
šneková před.
jednoduchá
šneková před. dvojitá

f) Provedení pohonu:

kód 0 1 2 3 4 8
provedení motor patkový motor přírubový motor na skříni redukce od motoru přírubový motor,
pojistná spojka
diferenciál

g) Poloha:

kód 1 2 3 4
poloha ležatý stojatý zavěšený stojatý bočně přichycený, stojatý
kód 5 6 7
poloha závěsný ležatý ležatý přichycený na přírubu stojatý přichycený na přírubu

h) Typ regulace:

kód 0 1 2 3 4
regulace ruční s ukazatelem ruční bez ukazatele regulačním čepem ruční se speciálním ukazatelem dálková mechanická DM1
kód 5 6 7 8
regulace dálková mechanická DM2 dálková mechanická DM3 elektrická dálková
vodorovně
elektrická dálková
svisle

i) Umístění regulace:

kód 0 1 2 3 4
umístění regulace regulační šroub nahoře regulační sroub dole regulační šroub vlevo regulační šroub vpravo regulační čep nahoře
kod 5 6 7 8 9
umístění regulace regulační čep vlevo regulační čep vpravo regulační čep nahoře reg. čep vlevo s ukazatelem reg. čep vpravo s ukazatelem

Příklad určení typového čísla

Variátor pro přenos výkonu 4 kW s regulačním rozsahem 1:4,5. Hnací otáčky 830 ot/min, výstupní otáčky 177 až 796 ot/min. Náhon od patkového elektromotoru umístěného mimo variátor - klínovými řemeny, ležatý typ variátoru. Ruční regulace s ukazatelem otáček, umístění regulačního šroubu vlevo (určuje se pohledem od výstupu hřídele variátoru).

Variátor pro přenos 4 kW první číslo 3
Regulační rozsah 1:4,5 - převod druhé číslo 1
Výstupní otáčky 177 až 796 ot/min při hnacích otáčkách 830 ot/min
tedy variátor s jednoduchou předlohou
třetí číslo 2
Náhon patkovým motorem čtvrté číslo 0
Ležatý typ páté číslo 1
Ruční regulace s ukazatelem šesté číslo 0
Regulační šroub vlevo sedmé číslo 2
Typ variátoru je pak
VA31B201-02

Patkové motory nejsou předmětem dodávky.

Pokyny pro objednávání

Abychom mohli dodat variátor ve správném provedení podle vaší volby, žádáme pň objednání o uvedení technických dat podle následujících pokynů. Pokud nejsou všechna vaše přání obsažena v pokynech, žádáme o jejich sdělení nebo o schematický náčrtek.

Základní informace | nahoru | Technické parametry