Objednávka

Odběratel:
firma (jméno):
ulice: číslo:
obec: PSČ:
stát:
poštovní přihrádka:
DIČ: IČO:
číslo bank. účtu:
vystavil:
telefon: fax:
mobil: email:
datum:

pocet kusů: požadovaný termín dodání:
I. Převodovka
typ velikost regul. rozsah dopínání řetězu vstup
pohon poloha typ regulace umístění regulace
vstupní otáčky min ot/min max. ot/min uspořádání vstup.
a výstup. hřídele
umístění regulačního šroubu umístění víka u stojatého typu
II. Elektromotor
typ, počet pólů výkon [kW] napětí motoru [V] frekvence sítě [Hz]
III. Zvláštní požadavky
barva: pouze základní nátěr
lak ve standardním odstínu RAL 5021
lak dle požadavku
IV. Poznámky