Hlavní stránka

Kuželočelní převodovka
KTM 73 Úvod

 Rozměry

 Rozměry otvorů motorových spojek a přiřazení IEC motorů k převodovkám

 Motorové příruby převodovek a přiřazení k převodovkám

 Kombinace IEC motorů a převodovek

 Tabulka maximálních hodnot
 Tabulka výkonových parametrů

 Návod k použití

 Výkresy a 3D modely